Ufuk2020

Avrupa Birliği Ufuk2020 (Horizon2020) Programı, "çok uluslu araştırma ve inovasyon işbirliği desteklerinden, bireysel öncül araştırma desteklerine, burs ve uluslar arası dolaşım desteklerinden,KOBİ'lere özel inovasyon desteklerine kadar çok geniş bir yelpazede 80 milyar Avroluk bütçesi ile Türkiye'nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu ve bütçe imkanlarından Avrupa ülkeri ile eşit statüde faydalanma hakkı bulunan finansman kaynağı olup, konuya ilişkin yazı için tıklayınız.