TİCARET İL MÜDÜRÜMÜZ AHMET TAYGURT'UN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

TİCARET İL MÜDÜRÜMÜZ AHMET TAYGURT'UN AHİLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI

"Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yapılan Ahilik Haftası, merkezi Kırşehir olmak üzere 30.su kutlanırken, ilimizde de bu sene 18-24 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 

“Ahi” kelimesi;  kardeş, arkadaş, yaren, dost, yiğit anlamına gelmektedir. 

Ahilik; bir Türk esnaf kuruluşudur. Temeli yardımlaşmaya dayanan esnaf teşkilatıdır. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Milli birlik ve beraberliği, karşılıklı saygı ve sevgiyi, sosyal dayanışma ve yardımı temel ilke sayan, el birliği ve kardeşlik havası içinde din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, köklü, sağlam, düzenli ve milli bir toplum kurmayı amaç bilen bir kuruluştur. 

Hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olan Ahilik; birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına sık sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iş teşkilatı manasını taşımaktadır. 

Ahilik; tüm değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yenilikler ve güzellikler manzumesidir. 12 ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da kurumlaşmasını tamamlayan Ahilik, günümüz şartlarında bile örnek bir sivil örgütlenme modelidir. 

Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunması ile mümkündür. Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktadır. Türklerin Anadolu’da bin yıldan beri varlığını sürdürmelerindeki sır, Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermelidir. 

Ahlak ve sanatı böylesine birbirine pekiştiren bir kurum olan ahiliği, içimizde özümsemek, yaşamak ve yaşatmamızın gerektiğini düşünüyorum. 

Tüm insanlarımız inşallah bu değerlere sahip çıkar, medeniyetin getirdiği diğer yenilikleri de bunun üzerine ilave ederek daha gelişmiş bir düzeye gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olur. 

Bu duygu ve düşüncelerimle tüm çalışan esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası’nı kutlar, hayırlı kazançlar dilerim. Saygılarımla