İLİMİZDE İLK TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGEMİZİ VERDİK

       5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için almaları zorunlu hale gelen taşınmaz ticareti yetki belgesinin birincisini ilimizde vermiş bulunmaktayız. İlimizde ilk 500001 seri numaralı Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini alan E&E Gayrimenkul’un sahibi esnafımız Ersin ERDİNÇ’e belgesinin hayırlı olmasını diliyoruz.  
       Ayrıca kısa bir hatırlatma olarak; taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlarımızın 5 Aralık 2019 tarihine kadar taşınmaz ticareti yetki belgelerini, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (https://ttbs.gtb.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunarak edinmeleri gerekmektedir.