15-21 Mart Tarihleri Arasında Kutlanan Tüketici Haftasında "Bilinçli Tüket Bilinçli Harca" Etkinliği Düzenledik

15-21 Mart Tarihleri Arasında Kutlanan Tüketici Haftasında "Bilinçli Tüket Bilinçli Harca" Etkinliği Düzenledik

Tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı yer olan alışveriş merkezlerinde, kurulan standımızda tüketicileri daha bilinçli bir alışveriş için bilgilendirdik ve Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi konusunu da ayrıntılı bir şekilde tüketicilerimizle paylaşarak broşürlerimizi dağıttık.

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla  bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmada şöyle dedi;
 
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası münasebetiyle ilimiz genelinde İl Müdürlüğümüzce tüketici bilincini geliştirmek, Tüketici Hakları, Tüketici Bilinci ve Hak Arama yolları konulu bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi bir taraftan ürün çeşitliliğini arttırırken diğer taraftan tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Bu durum tüketicinin korunması kavramının önemini arttırmış ve bu konuda hukuki düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Gelişen şartlara göre 4077 Sayılı Kanunun Yetersiz kalması nedeniyle Kanunda kısmi değişiklikler yerine bütünüyle değiştirilerek hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe girmiştir.
Tüketim temel ihtiyaçlar ve zorunluluklar üzerinden insanımızın hayatına yön veren bir davranış olarak hayatımıza girmiştir. Bilgi ve teknolojide meydana gelen gelişmelerle tüketim, sosyal hayatımızda alışkanlıklarımıza ve davranışlarımızı da dönüştürmeye başlamıştır. Son yıllarda tüketim kültürünün hızlı bir şekilde yayılması, değerlerin maddileşmesi ile birlikte gündelik yaşamımız tüketim etrafında dönmeye başladı. Tüketimin hayatımızda egemen olmasıyla birlikte bir takım sorunları beraberinde getirmiştir.
Başkan Taygurt; Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğunu belirtti. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmeleri hususlarına Bakanlık olarak büyük önem ve öncelik veriyor, çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz dedi.


Hem iç piyasadaki hem de ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin yüzde yüz güvenli olmasını sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri, oyuncak, deterjan gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünleri denetliyoruz.

Ambalaj ve etiket kontrolünden, kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirerek denetlediğimiz ürünlerden güvensiz bulduklarımızı derhal piyasadan toplatıyor ve ilgililere idari para cezası uyguluyoruz.
Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla; oyuncak sanayinde 55 alerjik kokunun kullanımını yasakladık. 36 aydan küçük çocukların kullanacağı oyuncakların temizlenebilecek bir biçimde tasarlanıp üretilmesi, gıdaların içinden çıkan oyuncakların ayrı ambalajlarının bulunması zorunluluğunu getirdik. Gıdayla sıkıca bitiştirilmiş oyuncakları yasakladık. Eğitim ve öğretim yılı öncesinde özellikle kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri ve ayakkabıları ile çocuklarımızın kullanabileceği her türlü takı, aksesuar gibi ürünlere ilişkin denetimler gerçekleştirdik.

Tüketicilerimizin şikayetlerini doğrudan tüketici hakem heyetlerine aktarmasını sağlayacak Tüketici Bilgi Sistemini (TÜBİS) bakanlığımızca yenilenmiştir. Böylece sürecin internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının sorgulanmasını kolaylaştırdık. Mevcut sistemi gelişen teknolojiye uyumlu hale getirip diğer kurumlar ve uygulamalarla entegrasyonunu sağlanmıştır.

Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamlara karşı tedbirler alıyoruz. 2017 yılında çeşitli mecralarda yayınlanan reklam dosyalarını inceleyerek ilgili mevzuata aykırı olan reklamlara idari yaptırım uygulanmıştır.

Tüketicilerimizin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda gerek Bakanlık merkez teşkilatımız, gerekse tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu hizmetler vesilesiyle tüketici hakem heyetleri, tüketici haklarının korunmasında önemli bir bayrağı taşımaktadır” Nevşehir İl Tüketici Hakem Heyetimize 2017 yılı içerisinde toplamda 1233 başvuru karara bağlanmış olup “Tüketici hakem heyetleri kararlarının yüzde 72’si tüketici lehine, yüzde 28’i tüketici aleyhine çıkmıştır. 2018 yılında yeniden değerleme oranında arttırılan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru rakamları ilçeler için 4 bin 570 TL, illerde ise 6 bin 860 TL olmuştur.
 
“Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “Bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı içinde devam eden tüm bu çalışmalarımızla tüketicilerimizi korumayı ve haklarını bilen bilinçli tüketici profilini oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirtiyor,  bütün tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü tebrik ediyorum.