B Grubu Açıktan Atama

2013/2 B Grubu Açıktan Atama


Bakanlığımıza ekli listede sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.
Başvuru Tarihi                     : 27.08.2013-05.09.2013 
Sözlü Sınav Tarihleri           : 01.10.2013-11.10.2013  - 21.10.2013-01.11.2013 

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

1) Başvuru için doldurulması gereken iş talep formuna, 27.08.2013 tarihinden itibaren buradan yayınlanacak olan link üzerinden ulaşılabilecektir.

2) İş Talep Formundaki bilgiler doldurulduktan sonra kaydetmeden önce adaylar tarafından titizlikle kontrol edilmelidir. Yanlış bilgi girişi olması halinde sonradan düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3) İş Talep Formuna fotoğraf yüklenirken dikkatli olunmalı, denemek için de olsa adayın kendisinin vesikalık resminden farklı bir fotoğraf yüklenmemelidir.

4) Adayın mezun olduğu üniversite, fakülte ve bölüm isimlerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önem arzetmektedir. Üniversitefakülte ve bölüm adı, diplomada ya da geçici mezuniyet belgesinde yer alan ifade ile aynı olmalıdır.

5) Başvuru yoğunluğu nedeniyle söz konusu iş talep formuna ulaşılamaması gibi teknik sorunlar yaşamamak için, yayınlanacak linkte yer alan uyarılar da dikkate alınmalı, giriş yapılamaması durumunda tekrar denenmelidir.